با اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس، آنلاین خسارت بگیرید!

با اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس، آنلاین خسارت بگیرید!

اپلیکیشن "همراه بیمه خلیج فارس" در راستای تسریع در روند اعلام، کارشناسی و پرداخت خسارات مالی و جانی مربوط به تصادفات اتومبیل در سراسر کشور توسط موسسه همراه بیمه خلیج فارس طراحی و ارائه گردیده است.