عضویت همراه بیمه خلیج فارس در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

عضویت همراه بیمه خلیج فارس در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

عضویت همراه بیمه خلیج فارس در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

موسسه همراه بیمه خلیج فارس در راستای ارتقا کیفیت خدمت رسانی به هم میهنان گرانقدر اقدام به دریافت گواهی عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی نموده است. امید است تا با رعایت مفاد اساسنامه این انجمن بتوانیم گامی در جهت ارتقاء و توسعه تجارت الکترونیک در کشور و همچنین توسعه فضای اینشورتک ( InsurTech ) برداریم.