اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس

اولین سامانه تمام اینترنتی ارزیابی خسارت در ایران

دانش، مهارت، توانایی

پس زمینه سایت
پس زمینه سایت
پس زمینه سایت
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس
اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس اپلیکیشن همراه بیمه خلیج فارس

چگونه خسارات بیمه‌ای خود را آنلاین دریافت کنیم؟

پیشرفت روز افزون تکنولوژی در سال های اخیر باعث حرکت پرسرعت جوامع مختلف به سمت استفاده از خدمات آنلاین در سراسر دنیا شده است. این حرکت اما با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، سرعتی دو چندان گرفت. به طوری که بسیاری از کسب و کارها در سراسر دنیا به طور کلی به ارائه خدمات و محصولات آنلاین روی آورده اند. از آن جایی که این شرایط در کشور ما نیز حاکم بوده است، تجربه اینترنتی شدن در صنعت بیمه هم اتفاق افتاده است. کسب و کارهای مبتنی بر فروش آنلاین خدمات بیمه در ایران در سال گذشته با افزایش چشمگیر درخواست خدمات مواجه بوده اند. در این میان اما افرادی که دچار خسارات بیمه ای به خصوص بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل شدند، از دریافت خدمات برخط محروم بوده اند.

همراه بیمه خلیج فارس با ارائه راهکار تمام آنلاین در این زمینه توانسته این نیاز مهم را تامین نماید. بیشتر بخوانید

آمار و ارقام