موسسه دانش بنیان همراه بیمه خلیج فارس

ارتقا سطح عضویت موسسه همراه بیمه خلیج فارس از تاریخ 1 آذر 1402 به شرکت نوآور در جمع شرکت های دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران

موسسه دانش بنیان همراه بیمه خلیج فارس

موسسه همراه بیمه خلیج فارس با هوشمند سازی عملکردها و فرآیندهای سیستمی و در راستای ارتقا و بهبود کیفیت خود اقدام به عضویت در جمع شرکت های دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران کرده است.

این عضویت در تاریخ 30 مرداد 1401 تایید و این موسسه با ارائه مستندات و گزارشات از نحوه اجرا و عملیات های صورت گرفته هوشمند در جهت ارزیابی خسارت و تصادفات رانندگی به جمع شرکت های دانش بنیان نوپا قدم نهاد. با گذشت زمان و توسعه پلتفرم هوشمند همراه بیمه خلیج فارس این موسسه در تاریخ 1 آذر 1402 موفق به ارتقا درجه و عضویت در جمع شرکت های دانش بنیان نوآور شد. تمامی تلاش موسسه همراه بیمه خلیج فارس در جهت ارائه خدماتی نوین و شایسته مردم عزیز ایران زمین می باشد.

 

همراه بیمه خلیج فارس، خاطره خوب یک تصادف

 

جهت استعلام گواهینامه عضویت موسسه کلیک نمایید.