شرایط و قوانین استفاده از خدمات اپلیکیشن و وب سایت همراه بیمه

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- موسسه: موسسه همراه بیمه خلیج فارس که نسبت به ارائه خدمات در اپلیکیشن و وب سایت اقدام میکند.

۱-۲-همراه بیمه: خدمات نرم‌افزاری که توسط موسسه به منظور تعیین خسارت های مالی در بیمه نامه های ثالث و بدنه (فقط مشتریان آن دسته از شرکت های بیمه که با موسسه قرارداد همکاری داشته باشند) ارائه میشود.

۱-۴- اپلیکیشن: نرم‌افزار متعلق به موسسه که به منظور استفاده از خدمات "همراه بیمه" ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران یا طرف‌های تجاری موسسه اعطا می‌شود.

۱-۵- قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین موسسه و کارشناسان تعیین خسارت یا طرف‌های تجاری موسسه، جهت بهره‌برداری موقت از نرم‌افزار همراه بیمه.

۱-۶- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از کارشناس، ارگان دولتی یا شرکت های بیمه که از طریق اینترنت به اپلیکیشن یا وب سایت متصل و از خدمات اپلیکیشن یا وب سایت"همراه بیمه" بهره‌مند می‌شود.

۱-۷- کاربران: از کاربر کارشناس یا زیان دیده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عضویت اپلیکیشن یا وب سایت "همراه بیمه خلیج فارس" درآمده باشد.

۱-۸- کاربر کارشناس: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن کارشناسی "همراه بیمه خلیج فارس "جهت دریافت پیشنهاد تعیین خسارت عضو شده و دارای قرارداد کتبی با موسسه همراه بیمه خلیج فارس است.

۱-۹- کاربر زیاندیده: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن زیاندیده "همراه بیمه خلیج فارس" برای ارسال درخواست کارشناسی خسارت مالی اتومبیل عضو شده است.

۱-۱۰- طرف تجاری: اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر قرارداد خصوصی از طریق عضویت در "همراه بیمه خلیج فارس" از خدمات اپلیکیشن یا وب سایت "همراه بیمه خلیج فارس" استفاده میکنند.

۱-۱۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات “همراه بیمه خلیج فارس” در اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.

۱-۱2- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اپلیکیشن یا وب سایت "همراه بیمه خلیج فارس" قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات اپلیکیشن یا وب سایت "همراه بیمه خلیج فارس" توسط موسسه یا طرف‌های تجاری تولید یا در اختیار موسسه قرار داده می‌شود.

۱-۱3- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه بدنه، آئین نامه راهنمائی و رانندگی، قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل ها و آیین نامه های آن.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت‌نام در اپلیکیشن یا وب سایت "همراه بیمه خلیج فارس"، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ کاربران از اپلیکیشن یا وب سایت، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در سایت و اپلیکیشن "همراه بیمه خلیج فارس" در دسترس است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات اپلیکیشن یا وب سایت “همراه بیمه خلیج فارس” لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن یا وب سایت بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن دارند و واجد اهلیت قانونی هستند می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. کاربر مذکور برای استفاده از خدمات باید نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن "همراه بیمه خلیج فارس" ثبت کند.

۲-۳- کاربران شخص حقوقی مکلف به معرفی نماینده (شخص حقیقی) برای ثبت‌نام در اپلیکیشن یا وب سایت هستند و اطلاعات این شخص حقوقی باید در اپلیکیشن قید شود.

۲-۴- هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم‌افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره ندارند.

۲-۵- کاربران می‌پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی اپلیکیشن را مطابق با واقعیت، صحیح و به‌‌روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به‌ روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، موسسه هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.

۲-۶- کاربران متعهد می‌شوند که صرفا با شماره تلفن همراه متعلق به خود در اپلیکیشن ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب شماره تلفن همراه تماما مسئول بوده و موسسه به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.

۲-۷- هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر "زیاندیده" یا کاربر کارشناس داشته باشد. در صورتی که موسسه اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب‌های کاربری مذکور اقدام کند.

۲-۸- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا وب سایت "همراه بیمه خلیج فارس" یا سایر خدمات ارائه شده انجام می‌شود، به عهدۀ کاربران است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افراد غیر از کاربر که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات اپلیکیشن یا وب سایت استفاده می‌کند تماما متوجه کاربر صاحب حساب است.

۲-۹- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع موسسه برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به موسسه انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۱۰- کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات اپلیکیشن یا وب سایت “همراه بیمه خلیج فارس” متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود.

۲-۱۱- در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایطی اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار موسسه قرار ندهند، موسسه می‌تواند حساب کاربری آن‌ها را مسدود و از ارائه خدمات به نامبردگان خودداری کند.

۲-۱۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید موسسه، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی موسسه خواهد بود. در غیر این صورت موسسه می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

۲-۱۳- اطلاعات کاربری کلیه کاربران نزد کاربر گیرنده اطلاعات، محرمانه بوده و هیچ یک از کاربران حق ندارند اطلاعات مربوط به حساب طرف مقابل را (اعم از مشخصات هویتی، شماره تماس، آدرس، عکس و غیره) ذخیره، یا منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد.

ماده ۳ - استفاده از "همراه بیمه خلیج فارس"

۳-1- با استفاده از خدمات "همراه بیمه خلیج فارس"، کاربران می‌پذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع و مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

۳-2- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات "همراه بیمه خلیج فارس" به صورتی که به "همراه بیمه خلیج فارس"، طرف تجاری و شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات "همراه بیمه خلیج فارس" در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع موسسه اقدام کنند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.

۳-3- کاربران می‌پذیرند که موسسه ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیام‌ها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات “همراه بیمه خلیج فارس” را می‌پذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت نکنند.

۳-4- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و هم‌چنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای استفاده از خدمات “همراه بیمه خلیج فارس” به عهدۀ کاربران است.

۳-5-کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام استفاده از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن یا وب سایت، از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات “همراه بیمه خلیج فارس” کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با قوانین “همراه بیمه خلیج فارس” است. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول زمان استفاده از خدمات و اپلیکیشن “همراه بیمه خلیج فارس”، فقط در شرایط ضروری و به میزان مورد نیاز از اطلاعاتی که از کاربران ارائه شده است، استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، موسسه و شخص ذینفع مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۳-6- کاربران متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از “همراه بیمه خلیج فارس” هستند.

تبصره ۲- در صورت رد بی‌دلیل درخواست ارزیابی توسط کاربر کارشناس، شرکت می‌تواند نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری آنها به صورت موقت یا دائم اقدام کند.

۳-7- خدمات “همراه بیمه خلیج فارس” به غیر از مواردی که منع قانونی دارد ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌ها یا طرف تجاری دیگری ارائه شود که شرکت “همراه بیمه خلیج فارس” کنترلی روی آن‌ها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و “همراه بیمه خلیج فارس” مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.