اعلام خبر ارزیابی آنلاین خسارت در کشور توسط رئیس جمهور محترم

اعلام خبر ارزیابی آنلاین خسارت در کشور توسط رئیس جمهور محترم

اعلام خبر ارزیابی و پرداخت آنلاین خسارت در کشور برای اولین بار توسط دکتر روحانی رئیس جمهور محترم. همراه بیمه خلیج فارس اولین و تنها اپلیکیشن ارزیابی و پرداخت آنلاین خسارت در کشور.