گامی موثر در جهت معرفی ارزیابان خسارت بیمه ای و احقاق حقوق بیمه گذاران

گامی موثر در جهت معرفی ارزیابان رسمی خسارات بیمه ای و احقاق حقوق بیمه گذاران محترم در نشست بررسی الزامی شدن پرداخت خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات رانندگی توسط مدیریت همراه بیمه خلیج فارس در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران

گامی موثر در جهت معرفی ارزیابان خسارت بیمه ای و احقاق حقوق بیمه گذاران

تاکنون برای موضوعیت افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات رانندگی زیاندیده حادثه مبلغ مربوط به افت قیمت خودرو خود را با مراجعه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه و طی روند قضایی مربوطه توسط مقصر حادثه و یا بیمه گر دریافت می نمود. وجود این رویه های مختلف بعضا باعث به وجود آمدن آسیب هایی شده بود.

در نهایت تصمیم بر این شد که شرکت های بیمه گر که صادر کننده بیمه نامه شخص ثالث می باشند ، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را نیز پرداخت نمایند.

 

 

در همین راستا شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نشست بررسی کارشناسی با حضور آقای دکتر عباسیان فر "ریاست مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی" و آقای مهندس صادقی نمازی "مدیریت عامل همراه بیمه خلیج فارس"  برگزار کرد.