بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همراه بیمه خلیج فارس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از پلتفرم همراه بیمه خلیج فارس از قرارگیری این پلتفرم در پنجره واحد خدمات دولت خبر داد

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همراه بیمه خلیج فارس

در 27 امین نمایشگاه بین المللی الکامپ جناب دکتر عیسی زارع پور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ابراز خرسندی از عملکرد پلتفرم هوشمند همراه بیمه خلیج فارس ، دستور اتصال این پلتفرم را به پنجره واحد خدمات دولت داد و بیان داشت با توجه به اینکه در پنجره واحد خدمات دولت تاکنون حدود 48 میلیون نفر ثبت نام کرده اند دسترسی به این خدمات بهتر و راحتتر خواهد بود. 

همچنین ایشان با دستور به معاونان خود و پیشنهاد به ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار ایجاد بستر مناسب جهت ارئه سریعتر این خدمات به مردم شد.